ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

  ФИРМИ НЕ РЕГИСТРИРАНИ
по ЗДДС
ФИРМИ РЕГИСТРИРАНИ
по ЗДДС
Документооборот до 30 документа до 30 документа
Персонал Самоосигуряващо се лице Самоосигуряващо се лице
ЦЕНА: 50 лв. 100 лв.
Документооборот до 60 документа до 60 документа
Персонал до 3 човека персонал до 3 човека персонал
ЦЕНА: 100 лв. 200 лв.
Документооборот до 100 документа до 100 документа
Персонал до 3 човека персонал до 3 човека персонал
ЦЕНА: 150 лв. 300 лв.
Документооборот до 200 документа до 200 документа
Персонал до 5 човека персонал до 5 човека персонал
ЦЕНА: 250 лв. 500 лв.
Документооборот над 200 документа над 200 документа
Персонал над 5 човека персонал над 5 човека персонал
ЦЕНА: По договаряне По договаряне

ЦЕНИ НА ТРЗ И ЛС УСЛУГИ

Ако персоналът Ви надхвърля бройката, посочена в по-горната таблица, таксата се увеличава, както следва:

От   5 до 10 човека 20 лв.
От 11 до 20 човека 50 лв.
От 21 до 50 човека 100 лв.

ЕДНОКРАТНИ УСЛУГИ БЕЗ АБОНАМЕНТ

Годишно счетоводно и данъчно приключване

Документооборот до 50 документа 200.00 лв.
Документооборот от 50 до 100 док. 300.00 лв.
Документооборот от 100 до 200 док. 400.00 лв.
Документооборот над 200 док. по договаряне

Попълване ГДД на физически лица

В зависимост от сложността от 30.00 до 100.00 лв.

Счетоводна консултация 20.00 лв.